Det er noe som heter at for å tjene penger må man bruke penger. Hemmeligheten er å vite hva som vil lønne seg for nettopp din bedrift. Økonom og administrerende direktør i Idium, Henning Edwardsen, er denne ukens blogger. Han gir deg tips om hvordan du kan regne på om en investering vil lønne seg eller ikke. 

For å avgjøre hvovidt en investering er lønnsom eller ikke, må du se på om den fremtidige kontantstrømmen fra investeringen, med nåverdi (diskontering), vil bli høyere enn investeringskostnaden. I praksis kan dette være en vanskelig øvelse.

Spesielt utfordrende kan det bli ved investering i markedsføring – hvor konkrete effekter og målbarhet av resultater er usikre og vanskelig å finne ut av selv i etterkant. En halvside reklame i en riksavis f.eks vet alle har stor verdi  – og man vet kostnaden, men det er ofte tilnærmet umulig å finne hva den genererte av verdi på kort og lang sikt. Generelt påstås det at halvparten av all reklame er feil investering – utfordringen er jo å vite hvilken halvdel?

Ved hjelp av økonomiske formler er det mulig å finne ut hvorvidt en investering vil være lønnsom eller ikke.
Ved hjelp av økonomiske formler er det mulig å finne ut hvorvidt en investering vil være lønnsom eller ikke.

Så hva skal man gjøre?  Jo, forsøke å analysere så godt som praktisk mulig. Det er generelt en klar trend bort fra tradisjonell reklame over til mer bruk av digital markedsføring, med bakgrunn i at dette har en bedre effekt for å nå kundene. Dette henger sammen med store samfunns endringer med sterk  økning i bruk av mobile nettlesere, sosiale medier, netthandel osv. Men fortsatt er jo utfordringen – hvor bør man bruke markedskronene, og hvordan avgjøre om det er lønnsomt?

Idium tilbyr en rekke produkter innen nettmarkedsføring, og bistår med å veilede hvilke produkter som vil ha størst effekt for din virksomhet – noe som er forskjellig for ulike bedrifter. Dette innebærer å levere eller tilby bl.a:

 • Nettsider (små/store – for SMB markedet)
 • Netthandel
 • Chat, nyhetsbrev, kundeundersøkelser, mobiltilpasning mv
 • Sosiale medier
 • Google apps, analytics
 • Søkemotoroptimalisering
 • Nettannonsering (formidling)
 • Rådgivning, analyse (nettsted mv), design, kurs
 • Mediebyrå (rådgivning ift bruk av markedsmidler, praktisk gjennomføring)
 • Gratis support og fast rådgiver

Eksempler på hvilket investeringsforslag med prisindikasjon vi har til din bedrift:

 • Medierådgivning (analyse/forslag til markedsplan) 10.000
 • Ny nettside (15.000-150.000)
 • Facebook/linkedin tilstedeværelse (20.000)
 • Søkemotor optimalisering (20.000)
 • Webshop  (40.000)
 • Chat (30.000)
 • Google adwords (30.000)
 • Vedlikeholdsavtale (oppdateringer, drift, support) (årlig 25.000)

Etter kontakt med en kundekonsulent i  Idium vil du sikkert se nytteverdi i flere av disse tjenestene, som vil kunne medføre at din bedrift får et tilbud som er tilpasset din bedrift på f.eks 100.000-200.000 kroner.  Og det er jo ofte slik at det høres fint ut. Men du må samtidig også vurdere lønnsomheten. Men hvordan…?

En investering i et eller flere av disse produktene kan påvirke flere ting for din bedrift.

 1. Effekt på salg (flere kunder – mersalg på eksisterende)
 2. Effekt på kundefrafall
 3. Øvrige effekter
  • Reduserte kostnader Kan du spare noe på å gjøre dette? (enklere)
  • Ansatte Hva er effekten for ansatte og andre interessenter? (tro på bedrift, informajon mv)
  • Merkekjennskap/ image.
  • Hva hvis konkurrenten gjør dette – og ikke du?
  • Kundetilfredshet
  • Kunnskap om kunder og nettmarkedsføring

For å tallfeste disse effektene må det litt økonomisk analyse til. Dette trenger vi å finne ut sammen:

 • Hvis inntektene dine øker (eller reduseres) med f.eks 1 % –  hvor mye endres kostnadene?
  Ift økonomiske begreper; hva er dekningsgraden, bruttofortjeneste, grensekostnad/inntekt, sprangvise faste kostnader eller andre effekter?
 • Hvor mange kunder mister du årlig i dag – og hvorfor?
  På grunn av konkurrenter, lite informasjon, manglende synlighet, oppfølging eller annet? Kan denne investeringen påvirke noe av dette? Hva ville effekten av f.eks 3 % redusert kundefrafall være?
 • Andre effekter? (se liste over)
 • Hvor lang tid har investeringen effekt?
  Hvis den har sannsynlig levetid på over tre år, så skal også investeringen kostnadsføres over levetiden – slik at man må regne ut kostnad/inntekt pr år over flere år

Det er jo lett å tenke at dette er jo fortsatt for komplisert og usikkert å regne på, da mye av dette jo er avhengig av forutsetninger. Ja, det er det. Men vi i Idium vil søke å gjøre dette enklere for deg ved å stille noen få spørsmål. Da vi er overbevist om, at et veiledet tilbud i de aller fleste tilfeller gir vinn-vinn. Kan du svare ja på følgende?

 1. Tror du at salget kan økes med min 1 % pga investeringen (alternativt x nye kunder)
 2. Tror du at kundefrafall kan reduseres med 3 %?
 3. Tror du at øvrige effekter kan verdsettes til over 20 % av investeringen?

Hvis svaret er ja på disse så kan vi felles regne verdien for deg basert på analysen over.

Eksempel: Investering 150.000. Du omsetter for 50 millioner, har 40 % dekningsgrad og mister 6 % av kundene årlig.

Effekt over tre år: Økt salg 1 %; 500.000 – resultatendring 200.000. Redusert churn 3 %: effekt 90.000. Øvrige effekter 20 % = 30.000.

Fordelt over tre år: årlig investering 50.000 – sum resultateffekt = 310.000 per år.

Nja – kanskje vil ikke effekten være så stor tenker du….? Men hvis du enten investerer mer for å oppnå det samme, eller effekten kun er en tredjedel av dette, så er det fortsatt svært lønnsomt! Hvorfor ikke ta en uforpliktende prat med oss for å se regnestykket for din bedrift? Ingenting å tape – men kanskje mye å vinne?

Gratis e-bok om lønnsom markedsføring