SEO-analyse

Har du et mål om å øke din bedrifts synlighet i Google-søk? For å kartlegge hva du kan gjøre for å ta steget oppover søkeresultatene, lønner det seg å starte med en SEO-analyse.

Lær mer Kom i gang her

Hvorfor SEO-analyse?

SEO-analysen legger grunnlaget for arbeid med å optimalisere din bedrifts nettsted for søkemotorene. Den gir deg innsikt i hvilke konkrete tiltak som bør iverksettes for at ditt nettsted skal rangere godt i Googles søkemotor. Anbefalingene er basert på våre vurderinger og konkrete tall og fakta hentet fra våre SEO-verktøy. 

Våre SEO-konsulenter holder seg oppdatert på Googles algoritmer, og har kunnskap om hva som skal til for å oppnå gode rangeringer i søk. Analysen vil dermed peke på forbedringspotensial det kan være utfordrende for deg å finne på egenhånd.

Har du et mål om å øke din bedrifts synlighet i Google-søk?

Ta kontakt med oss

Hva inneholder en SEO-analyse?

En SEO-analyse utført av oss i Idium vil blant annet ta for seg disse punktene:

  • Tekniske SEO-faktorer
  • Trafikktall og nettstedets brukerflyt
  • Tekstinnhold
  • Rangering i Google
  • Tilstedeværelse i sosiale medier

Under hvert kapittel vil du få informasjon om hvordan situasjonen er i dag og hvorfor nettopp dette er viktig for organisk synlighet. Du vil i tillegg få en rekke anbefalinger om konkrete tiltak som kan føre til en økning i synlighet.

Aktuelle artikler

Les flere artikler her

Vi tilbyr også disse analysene

Utover vår standard SEO-analyse tilbyr vi følgende analyser som på ulike måter gir innsikt i hvor godt dere gjør det på nett i dag og hva dere kan gjøre for å bli enda bedre:

Søkeordsanalyse

Søkeordsanalysen gir et bilde av hvor synlige dere er på søkeord som er relevante for dere og deres drift i dag. Vi benytter et utvalg verktøy for å komme frem til aktuelle søkeord. I tillegg vil vi ta med innspill fra dere og gjøre en egen vurdering av hvilke ord og fraser dere burde være synlige på. Søkeordsanalysen bruker vi blant annet for å komme med anbefalinger til hvilket tekstinnhold dere bør satse på videre. 

En enkel søkeordsanalyse vil alltid være inkludert i våre SEO-analyser

Den utvidede søkeordsanalysen er for deg som ønsker en enda mer omfattende oversikt over bedriftens synlighet i søk.

Konkurrentanalyse

For å være best i søk, er det viktig å kartlegge konkurransen. Hva gjør din bedrift bra? Hva gjør konkurrentene bedre? Vår konkurrentanalyse gir deg ikke bare oversikt over egen posisjon, men også over den samlede situasjonen i markedet. Den gir deg en indikasjon på hva som må jobbes videre med for at dere skal lykkes på nett, og ikke minst hvor potensialet for å passere konkurrentene er størst.

Migreringsanalyse

Er tiden inne for en digital fornyelse? Migreringsanalysen er med på å legge grunnlaget for en vellykket nettsidelansering. Vi vil peke på kritiske faktorer for en smidig overgang, slik at du kan bygge videre på de resultatene du allerede har bygget opp. 

Alle tiltakene vi anbefaler kan vi også utføre for deg

Les mer om søkemotoroptimalisering her

Slik kommer du i gang!

Alle analysene våre utføres av våre dyktige SEO-konsulenter. Før vi går i gang med SEO-analyse for deg, vil vi vite litt om hvilke tjenester som er aller viktigst for deg å være synlig på og hvilke mennesker du helst vil nå. Denne informasjonen er med på å legge grunnlaget for analysearbeidet vårt og anbefalingene vi gjør.

Selv har vi en rekke egne SEO-verktøy som gir oss verdifull informasjon om synlighet, brukerflyt og nettstedets tekniske tilstand. Dette kommer kundene våre til gode.

Ønsker du SEO-analyse?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om dine behov.

Kontakt oss