Resultat av Idiums jobb med Muno. Sterk økning.
/referanser

Musikkundervisningen Norge

400 % økning i nye elever

75 % økning i antall besøkende på nettsiden

58 % økning i trafikk fra organisk søk

2x ROI på annonsering

Se alle våre referanser
Facebook Live ideer
/blogg

Hva kan du bruke Facebook Live til?

Her kommer noen ideer til hvordan du kan benytte deg av Facebook Live i markedsføringen av deg selv, bedrifte ...

Les mer
/blogg

Strategi for å starte markedsføring på Facebook

For at en bedrift skal bruke Facebook riktig, og som et effektivt markedsføringsverktøy, er det noen ting de ...

Les mer