Dagens bedriftsledere overværer utallige driftsområder. Du har ansvar for å utvikle dine ansatte, for at det økonomiske blir ivaretatt, innkjøp av varer, sørge for at det selges nok slik at du kan fortsette driften, og i tillegg må du vite hvordan du skal markedsføre deg.

Med så mange baller i luften er det viktig at du som bedriftsleder bruker din tid på det du behersker, og deretter delegerer oppgaver videre til de som behersker de gitte oppgavene best.

Problemet for mange er nok å finne de riktige ressursene, men også å kunne lønne dem. Det finnes selvsagt en løsning for dette. Outsourcing. Det handler om å velge noen utenfor din virksomhet som finner gode løsninger for utfordringene din virksomhet har.

Av tidligere nevnte områder er det økonomi og markedsføring som er de vanligste punktene å outsource.

Det finnes mange tilbydere som vil selge deg sine produkter og tjenester for markedsføring, spesielt på nett. Med et så stort utvalg dukker det opp en rekke spørsmål. 3 av de vanligste jeg har vært borti i mine snart 3 år som rådgiver er:

  1. Trenger jeg dette?
  2. Er dette virkelig bra?
  3. Kan jeg stole på den som selger meg denne tjenesten?

Sistnevnte spørsmål er det viktigste for deg og din bedrift. Når det er besvart vil du etterhvert forstå de to første spørsmålene.

Medierådgiver Idium.

For at du skal kunne stole på rådgiveren som skal selge deg tjenester må du finne en som..

…. har fokus på å ha dine interesser, som sine egne interesser. En god rådgiver forstår at ved å hjelpe deg å lykkes, vil han lykkes selv. Ingen vil fortsette å betale for en ressurs som ikke leverer. På samme måte som at en selger som ikke selger, til slutt må finne seg noe annet å gjøre.

 

… har kunnskap om hvordan din bedrift kan utvikle seg. For at du skal føle at du får noe igjen for de tiltakene du gjør, må rådgiveren din vite hvordan de ulike online-strategiene vil påvirke din virksomhet og hvordan et mulig publikum vil respondere på det du kommuniserer.

 

… kan gi deg tid til å gjøre det du er dyktig på. Hvis du som bedriftsleder har et brennende ønske om å utvikle dine medarbeidere, eller utvikle produktsortimentet ditt – og du er rivende dyktig til det – burde du bruke din tid på dette. En rådgiver tillater deg til å bruke mindre tid på oppgaver du synes er mindre givende eller rett og slett vanskelige.

 

… kan gi deg en god oversikt over markedsbudsjettet ditt. Sliter du med flere uoversiktlige markedsføringstjenester på nett? En rådgiver skal holde kontroll på alle postene i markedsbudsjettet ditt. I tillegg skal hun/han kunne gi konkrete tilbakemeldinger på effekt av tiltakene, samt foreslå detaljerte tiltak på hvordan man videre kan utbedre tiltakene.

 

… kan forankre kompetansen i selskapet ditt. En rådgiver skal ta med seg sin og byråets kompetanse inn i selskapet ditt. Rådgiverens jobb er ikke å fortelle deg at dette fungerer og dette må du gjøre for å få resultater. Rådgiveren skal gi deg og dine den kompetansen, slik at dere forstår hvorfor de ulike tiltakene vil være med å utvikle selskapet ditt.

 

… ser nye trender i markedet og holder deg oppdatert på disse. Den største utfordringen med markedsføring på nett, er at den er i stadig endring og det daglig dukker opp nye tjenester som kan være med å utvikle selskapet ditt. Rådgiverens jobb er å forstå trendene og hvilke trender som kan gi selskapet ditt et løft, i tillegg til å forstå hvilke som ikke vil fungere for deg.

 

Når du har funnet den rette rådgiveren vil du kunne bruke din tid og kunnskap optimalt, i trygg visshet om at du har en på ditt lag som gjør sitt beste for at dere skal lykkes sammen. 

 

En uforpliktende prat med en Medierådgiver?