Hva er det med markedsføring som får ”alle” til å tro at de kan gjøre det?

Etter å ha jobbet som rådgiver og selger i noen år har jeg sett så mange som ikke får det til, eller kaster bort tusenvis av kroner på noe som ikke skaper resultater.

Flere bedriftseiere prøver de samme tingene om og om igjen, uten at det fungerer. Mindre bedrifter mislykkes med markedsføring fordi de kopierer andre som tilsynelatende er i ”samme situasjon” som dem.

Man ser ikke noen prøve seg på et årsregnskap uten utdannelse, ingen stiller heller spørsmål om viktigheten av en stilling som økonomiansvarlig. På lik linje med økonomi, er markedsføring et fag.

Hadde jeg fått en tiendedel av det bedriftseiere kaster bort på ting som ikke fungerer, ville jeg være den mest vellykkede markedsføringskonsulenten i verden. Det å øke ROIen (return on investment – avkastning på investering) på et dårlig eller ikke eksisterende tiltak, er nesten uunngåelig.   

Mange bedriftseiere tenker at det er økonomisk å gjøre ting selv. De prøver og feiler, prøver igjen og misslykkes igjen. Dette taper de mer penger på i det lange løp enn om de hadde hatt en velfungerende markedsstrategi, og ved å benytte profesjonell hjelp. Fra mitt ståsted forstår jeg virkelig ikke dette. Hvem liker å tape penger?

Nesten uavhengig av størrelsen på de bedriftene jeg jobber med, er det overraskende hvor få som faktisk har en strategi for selskapet sitt.

På grunnleggende spørsmål som;

  • hva er visjonen?
  • hva er forretningsidéen?
  • hvem er kunden(e)?
  • har dere noe verdigrunnlag eller mål?

– er de ofte svar skyldig.

Mange har hverken et markedsføringsbudsjett eller kontroll på hva de brukte i fjor. Selvfølgelig er ikke alle slik, men strategien deres har sjeldent en rød tråd eller sammenheng og er derfor vanskelig å jobbe ut ifra. Sannheten er at majoriteten, med eller uten en markedsdirektør, vet ikke hva de driver med, eller hva effekten av det de har gjort, har vært.

 

Hva er egentlig strategi?

Strategi er en fastsettelse av selskapets langsiktige mål, de tiltak og den ressursfordeling som er nødvendig for å nå disse målene”.

Det er altså fire ledd;

  • målsetting som indikerer hvilke resultater vi ønsker å oppnå
  • selve strategien som forteller oss hvordan det skal skje igjennom; tiltak som viser hva som skal gjøres for så å lage en;
  • handlingsplan som sier noe om ressursallokeringen, hvem gjør hva og når

Til slutt kommer det viktigste, nemlig;

  • oppfølging/rapportering/måling

Hva har vi oppnådd? Har det gått bra? Hva kan/må vi endre?

Det er fra dette ståstedet og videre, at de virkelige resultatene kommer.

Effektivisering, er et ord jeg bruker ofte fordi det er beskrivende, enkelt og passer uansett om målene dine er store eller små. Det handler alltid om å effektivisere det man driver med, gjøre det litt bedre enn i fjor, siste kvartal, forrige måned osv. Den spennende delen er hvordan, og det er her den profesjonelle hjelpen spiller inn.

 

Språk på nett

Visste du for eksempel at på web benytter man seg av en egen type målgruppesegmentering kalt passiv målgruppesegmentering?

Det betyr at man må legge til rette for å bli funnet, foretrukket og forstått av den rette målgruppen. Det er derfor essensielt å være synlig og benytte seg av den rette terminologien i forhold til den gruppen man ønsker å treffe.

Visste du også at web er et typisk pull-medium (det vil si at vi tiltrekker oss kunder, i motsetning til ved tradisjonell markedsføring som ofte er ”push” der vi ”dytter” budskapet vårt på potensielle kunder). Grunnen til at web er pull-medium er at all måloppnåelse på web krever brukerens medvirkning: bruker må faktisk velge å oppsøke ditt nettsted – ved å gjøre et søk, klikke på en annonse, skrive inn en URL eller lignende? Dette kalles for informativ markedsføring fordi her henter bruker informasjonen de selv er interessert i, og gjør et valg ut ifra det de finner ut.

 

Handel er digital

Markedsføring er i konstant bevegelse og det samme er kundene dine. Tradisjonell markedsføring basert på salg av produkter måtte tilpasse seg da tjenester utviklet seg til en større del av markedet. Her er det helt andre krefter som spiller inn på kunden og det samme gjelder fra dot com æraen. Plutselig kunne man selge disse produktene og tjenestene på nett. Brukermønsteret og kravene fra kunden endret seg enda en gang. Tror du de selskapene som ikke tilpasset sin markedsføring eller trodde internett skulle vare tapte stort på den beslutningen? Disse bedriftene eksisterer mest sannsynlig ikke lenger, mistet betydelig markedsandeler eller måtte bruke vanvittig med ressurser for å komme opp på nivå med sine konkurrenter igjen.

Det er bedriftens evne til å takle forandring som bestemmer veksten!

Alle som har skapt noen form for verdi vet at det koster penger å tjene penger. Du må satse for å vinne og du må melde deg på for å delta.  Det er normalt og lov å være risikoavers, men det er ikke greit å være naiv, irrasjonell, uvitende eller redd for forandring. Med digital markedsføring har risikoen aldri vært lavere og segmenteringen enklere. Du kan treffe de du ønsker, når du ønsker og med den dataen som foreligger og vi får under veis, vil man kunne effektiviserer dette ytterligere til man sitter igjen med å bruke mindre tid og energi på en høyre ROI.

Så hvis du sitter igjen med en liten klump i magen eller ser et forbedringspotensialet for din bedrift anser jeg det som nødvendig at du kontakter et byrå å ber om hjelp. Det fortjener du, dine ansatte, eiere og ikke minst kunder. Det er masse glede i å være en del av en velfungerende bedrift som er fremtidsrettet!

mikkel-ihlen-bergstad-rådgiver-selger

 

En uforpliktende prat med en Medierådgiver?