Kultur og verdier

Hvorfor er det viktig?

Verdiene som ble presentert i oppropet vårt er ikke funnet på, dette er egenskaper som vi har og som ligger i oss. Det er derimot ikke alltid så lett å si hvordan du best skal være en type verdi. Hva jordnær betyr for deg kan bety noe helt annet for kollegaen din. Derfor er det så viktig å få innspill på hva disse verdiene betyr for akkurat deg og få forslag fra alle på hvordan vi kan ta i bruk verdiene i hverdagen.

På denne siden ber vi alle svare på følgende:

Innspillene er anonyme, mens forslagene vil ligge åpent.

Vårt opprop

Ting vi tror på

Hvis du vokser, vokser vi

 • Vi ønsker å gi alle de beste forutsetningene for å utvikle seg.
 • Enten det dreier seg om å lære mer, trives mer eller tjene mer.
 • Vi er lidenskapelige opptatt av å gi små og mellomstore bedrifter de samme mulighetene som de store.
 • Hva som gir det beste grunnlaget for å vokse varierer. Noen vokser best med mye vann, andre trenger mindre.
 • Vi skal legge til rette for å dyrke utvikling og vekst. I oss selv, i hverandre, i jobben vår og de vi jobber for.

Vi drømmer ikke om verdensherredømme

 • Det handler ikke om å bli størst, men å bli den beste utgaven av oss selv.
 • Vi tenker alltid på hvordan vi kan forbedre oss.
 • Vi vet alt om det å vokse fra liten til stor – derfor har vi beina fortsatt godt plantet på jorda.
 • Vi gjør ikke forskjell på folk, vi er opptatt av at du skal føle deg trygg, ivaretatt og sett.
 • Like muligheter uavhengig av om du er vår første, største, minste eller siste.

Resultatene skapes sammen

 • Vi tror på det på det å dele kunnskap, informasjon og ideer, det er da vi skaper ekte verdi.
 • Derfor må vi inkludere hverandre og være nysgjerrige på dem rundt oss.
 • Vær tilgjengelig og hjelpsom – selv når vi ikke tjener på det.
 • Inviter andre inn i faget ditt, du trenger ikke frykte spisse albuer.
 • Ved å dele blir vi bedre.

Sammen må vi gjøre så hver enkelt kan prestere best

 • Alle har mulighet til å styre sin egen hverdag.
 • Vi respekterer hverandres behov for fritid.
 • Vi har frihet under ansvar.
 • Vi sier ifra om vi trenger eller ønsker endring for å prestere på en bedre måte.

Vi tar vare på hverandre

 • Vær forståelsesfull. Husk at vi alle kan ha gode og dårlige dager.
 • Vær ydmyk i møte med andre – vi kan alle gjøre feil.
 • Vi lytter til og bryr oss om kollegaer og kunders behov.
 • Vi er som vi er, eller den vi vil være og møter forståelse for det.

Vi er åpne og tydelige med hverandre

 • Vi er åpne, genuine og ærlige med hverandre – vi har en lav terskel for å dele meninger.
 • Aldri tvil på at intensjonen er god, selv når vi kommuniserer på ulike måter.
 • Vi skal veilede, ikke kommandere.
 • Vi er tydelige på hva vi forventer av deg og hva du får fra oss.
 • Vi leverer det vi lover.

Alle kan påvirke

 • Forandringer skjer når man er villig til å bidra og ytre sin mening.
 • Vi uttrykker våre ønsker dersom vi ser behov for endring.
 • Alle har en mulighet til å påvirke agendaen.
 • Og husk, ingen i ledelsen jobber bare som ledere. Vi alle drar samme lass.

Ikke vær redd for å tråkke opp nye stier

 • For å vokse kreves det pågangsmot, innsats og vilje.
 • Så ta initiativ og vis engasjement for det du tror på.
 • Utforsk nye retninger og del dine ideer.
 • Aldri vær redd for å feile, det viktigste er uansett lærdommen du får på din vei.

Hvordan kan vi oppsummere ting vi tror på med kun fire ord?

Jordnær

Tydelig

Inkluderende

Utforskende

Eller hva tror du? 

Vi vil høre hva dette betyr for deg!

Kanskje vi oppdager noe mer eller noe annet? Innspillene vil tas med i utformingen av endelig kultur og verdi-opprop og bli inkludert i overordnet strategi for selskapet.

Besvarelsen er anonym, så fremt du ikke ønsker å bli portrettert.

Ja
Nei