Gry Reistad

Kreativ leder
Idium Oslo
97 48 88 09
gry@idium.no

Jeg kan hjelpe deg med

Gry er vår kreative leder og har kontroll på alle designprosjekter som kommer inn. 

Det beste med å jobbe i Idium 

Å få lov til å jobbe med det jeg liker aller best!