Mens en nettside i stor grad er en informasjonskanal, er Facebook en kommunikasjonskanal. Se på dem som to viktig kanaler med mulighet for merkevarebygging og variert deling av informasjon. 

Nettside og eller Facebook?

Det kan også virke paradoksalt, men utviklingen viser tydelig at de selskapene som er gode på Facebook også har gode nettsider med mye trafikk.

En egen nettside er den beste kanalen for merkevarebygging, og denne kan du få tilpasset ditt behov 100 prosent. Med godt håndverk oppleves sidene som funksjonelle (brukervennlige) og du sikrer seg full kontroll på hva du deler med besøkende. Informasjon skreddersys til ulike målgrupper; som leverandører, samarbeidspartnere, kunder, presse og lignende.

Facebook er, i tillegg til Google, den viktigste inngangsporten til en bedrifts nettside og derfor viktig for å øke trafikken på egen nettside.

Facebook er også den beste kanalen for å snakke direkte med kundene. Folk stoler på Facebook, det er fullstendig transparent og gir mulighet for effektiv toveiskommunikasjon.

At siden automatisk er koblet mot alle vennene dine gjør at nyheter, produktinfo, hva som helst kan spre seg rundt i vennenettverk på en helt unik måte. Det gjør at både positive (men også negative) saker kan spre seg i rekordfart, uten at det koster deg reklamekroner.

Jevnlig oppdatering og bevisst bruk er suksessformelen bak både lønnsomme nettsider og en attraktiv Facebook-side.

Ønsker du hjelp til å bli mer synlig på nett?