Sett deg mål som får bedriften videre!

En av de viktigste, men også glemte, verktøyene for små og mellomstore bedrifter er å utvikle en markedsplan.

En effektiv markedsplan kan fungere som et referansedokument som kan hjelpe deg med å gjennomføre strategien din, og møte kundenes behov.

Lag markedsplan for din bedrift.
Har din bedrift en velfungerende markedsplan? En god plan er avgjørende for å lykkes.

 

Når du skriver en markedsplan må du ha klare mål, samt en idé om hvordan du skal nå disse. En god markedsplan setter realistiske og målbare mål; inkluderer budsjetter og handlingsplaner, samt fordeler ansvarsområder.

Dersom markedsføringsavdelingen består av en person, eller du driver et enkeltpersonsforetak kan du vurdere å søke utenfor bedriften etter bistand. Markedsføring krever konstant innsats, vurdering og oppfølging.

 

Les også: Tips til effektiv markedsføring for små bedrifter.

 

 

Å planlegge markedsføring bør være en kontinuerlig aktivitet. Markedsforhold, så vel som din bedrift, vil være i konstant endring/utvikling og du kommer til å måtte gå over ideene og strategiene i markedsplanen. Ved å referere til planen din regelmessig, kan du forsikre deg om at bedriften fortsetter å utvikles i riktig retning.

Hvorfor trenger du en markedsplan?

En god markedsplan kan hjelpe deg med å besvare nøkkelspørsmål om din bedrift, og fungerer som et referansedokument for å hjelpe deg til å utføre din markedsstrategi. Den kan også hjelpe deg til å utvikle en strukturert tilnærming for å skape de produkter og tjenester dine kunder trenger.

Når du skriver en markedsplan må du ha klare markedsmål, og tanker om hvordan du skal oppnå dem. Sett opp realistiske og målbare mål, inkluder budsjetter og en handlingsplan, samt fordel ansvar.

Hva skal du inkludere i en markedsplan?

Markedsplanen din burde illustrere at du har tenkt nøye igjennom hvordan et produkt kan produseres eller hvordan du kan tilby en tjeneste som er innovativ, unik og mulig å markedsføre. Formen på en markedsføringsplan vil nok variere fra bedrift til bedrift, men en god markedsplan omhandler generelt samme informasjon.

Innholdet i din plan bør inkludere:

 

En bakgrunnsanalyse

Ha noe historie/bakgrunnsinformasjon om din bedrift. Fremhev mulighetene og utfordringene din bedrift har møtt. Dette hjelper deg med å definere bedriftens kvaliteter og forutsetninger, samt mulighetene i markedet. Det kan også spille en viktig rolle i å møte kundens behov.

Hva er dine markedsmål?

Hva ønsker du at din markedsplan skal oppnå? Vær spesifikk. Dine mål er muligens finansielle, med mål om å øke salg, eller de er markedsfokusert; for å bygge merkevare og øke kjennskap til ditt produkt. En effektiv måten å definere dine markedsmål (og sikre at ting går som smurt) er å gå ut ifra akronymet SMURT:

Spesifikk: kartlegg klare mål

Målbare: hvordan kan du måle handlinger?

Utrette: hvordan skal målene nås?

Realistiske: har du kunnskap og riktige resurser til å nå dine mål?

Tidsperspektiv: ha klare tidsrammer for når du skal nå målene dine

En markedsstrategi og markedsmiksen

En effektiv strategi vil hjelpe deg med å definere en generell retning for markedsplanen din. Den vil også kunne være med på å forme hvordan du skal kunne markedsføre dine produkter/tjenester på en måte som tilfredsstiller kundene dine.

Elementene av din markedsstrategi refereres ofte til som markedsmiksen. Miksen inkluderer P’ene i markedsføring, som har gått fra 4 til 7 stykk på grunn av sosiale medier – produkt (eller tjeneste), pris, plass og påvirkning, samt personlig tilpassing, «participation» = deltagelse og «permission» = tillatelse.

Det handler om en større grad av sosial interaksjon, og eksempler på dette er chat-funksjoner, kommentar-funksjoner, rangerings-funksjoner og deling av filer som fotoalbum på Facebook og video-opplastning på Youtube.

Plan for utføring og budsjett

Strategier og markedsmål er teoretiske mål. Det er din plan for utføring og budsjettene som gjør dem levende. De er dine nøkkelverktøy for implementering, og bør være detaljerte, definitive samt vurderes jevnlig.

Organisasjonens utvikling

Organisasjonens utvikling overses ofte i en markedsplan. For eksempel, dersom ditt mål er å øke kundebasen med 15%, og på grunn av det må ansatte øke med 10%, er et av spørsmålene; har dere plass i dagens lokaler? Kan du sette bort noen oppgaver? Det er viktig å vurdere og dokumentere slike avgjørelser i planen deres.

En evaluerings- og overvåkingsplan

For å forsikre deg om kontinuerlig forbedring/utvikling, er det viktig å teste og måle resultatene av dine markedsaktiviteter. Uansett hvilken prosedyre og teknologi du velger å bruke vil formell evaluering og overvåking hjelpe deg å forstå effektiviteten av din markedsføring og avkastning på din investering.

En oppsummering og støttende dokumentasjon

Din oppsummering av markedsplanen burde inneholde nøkkelkomponentene av markedsplanen. Se på det som et raskt referanseverktøy du kan referere til for å beholde kurs mot målene dine.

Bruk denne delen av markedsplanen til å referere og legge ved dokumenter som støtter opp under kravene og antakelsene presentert i markedsplanen.

 

 

Ønsker du en helhetlig strategi for din markedsføring?