De aller fleste bedrifter har annonsering med Google Ads som en viktig del av markedsplanen, men fåtallet vet hvilke faktorer de skal ta hensyn til for å få en lønnsom kampanje.

Bedrifter lurer ofte på hva de burde investere i Google Ads. Her to viktige faktorer å vurdere:

Hva burde min bedrift investere i Google AdWords?
Google AdWords er Googles annonseringsprogram, og kan være en verdifull resurs for din bedrift.

Første annonseplass på Google er ikke nødvendigvis den mest lønnsomme

En kunde av Idium i renoveringsbransjen betalte tidligere 500 kroner dagen i klikk. Det var den prisen som måtte til for å ligge på førsteplass over konkurrentene. Kunden regnet med at å ligge øverst i betalte søk var et mål som var synonymt med en vellykket kampanje. Men henvendelsene derimot, de uteble. Utfordringen til bransjen i dette eksempelet er at de har mange direkte konkurrenter, i tillegg til substituerende bedrifter, dette gir forbrukerne mange valgmuligheter, og øker utfordringen om å nå frem.

I dette tilfelle var det ikke lønnsomt for bedriften å ligge på førsteplass. Fordi bedriftens konkurrenter og substitutter så til å foretrekkes, gjorde Idium en vurdering for fremtidige tiltak. Kundens overordnede mål om økt lønnsomhet gjorde at vi (kunden og Idium) så nøye på budskapet som skulle formidles. Fordi det ofte er stor forskjell på klikkpris mellom første- og tredjeplass, kan det være mer lønnsomt for en bedrift å legge seg på en av de andre plassene. Ut i fra analyser i markedet og nøkkelord/klikkpris, landet vi på å satse på synlighet uten fokus på førsteplass. Det viktigste var ikke plassering, men det riktige budskapet.

 

Klikkpris påvirkes av konkurrenter og pris på vare/tjeneste

En vellykket Ads-kampanje er ofte en som ordrett presenterer hva forbruker søker etter. Jo mer tilpasset kampanjen er, jo høyere CTR (klikkrate) har den. Husk uansett at dette vil koste mer, men dersom økt klikkrate også påvirker konvertering er dette en verdifull investering.

De aller fleste bedrifter våre medierådgivere prater med ønsker å bruke minst mulig av sitt budsjett, og blir overrasket når vi forteller hva som må til for å konkurrere. Klikkprisen gjenspeiler som regel bransjene. Er produktene og tjenestene som formidles kostbare, blir klikkprisen høyere. Ofte vil bedrifter som for eksempel retter seg mot B2B-markedet, ha høyere klikkpriser enn bedrifter med forbrukere som kunder.

For å drive en lønnsom kampanje er det nødvendig å ha en oversikt over hva dine konkurrenter gjør, og gjøre nøye vurderinger på budskap og kommunikasjon.

Seo gratis e-bok 2017.