Google oppdaterte nylig sine søkealgoritmer. Årsaken er at de vil gi bedre søkeresultater i forhold til geografi og lokalisering. Det er gode nyheter for lokale bedrifter, men det krever litt av deg også. 

Søk på Google

Det er bare et par dager siden den nye oppdateringen kom. Den er faktisk så ny at den ikke har fått et offisielt navn fra Google, men de større aktørene innen digital markedsføring kaller den Pigeon. 

Så langt gjelder oppdateringene kun for søk i Google US, men som med de andre algoritmeoppdateringene kan vi forvente oss å se endringer i vårt nasjonale søkeresultat snart.

Les også: Du store Analytics!

 Som bedriftseier eller webmaster så er det viktig å vite om denne oppdateringen er forretningskritisk. Det som skiller Pigeon-oppdateringen fra sine forgjengere er at den er ikke straffer din nettside på noen måte, men vektlegger viktige punkter som ordinære SEO-faktorer, kataloglisting og tilstedeværelse på Google+.

Google har kommentert oppdateringen og sier at dette hovedsakelig er en forbedring av avstand og lokale rangeringsparametre. De ønsker å gi søkeren et enda mer relevant resultat i forhold til geografi og lokalisering, og dette er gode nyheter for lokale bedrifter.

Som lokal bedrift kan det nå være viktig å ruste opp nettsiden, sørge for et godt nærvær i sosiale medier, spesielt Google+, og at din nettside er optimalisert mot lokale søk der du holder til.

Idium følger Pigeon nærmere, og videre oppdatering rundt dette kommer så fort vi får kjennskap til eventuelle forandringer i det norske søkeresultatet.

Her kan du lese mer om synlighet i Googles kart og lokale søk!

Seo gratis e-bok 2017.