Som sjef har du et mål om å øke inntektene og resultatet i bedriften. Konkurransen i markedet blir stadig tøffere, og de som overlever har skjønt at Internett og digital markedsføring er fremtiden. Så hvordan kan du bli trygg på at digital markedsføring bidrar til økte inntekter og gi en bedre bunnlinje?

Vokser raskere

Det interessante er at bedrifter som satser på nett gjør det bedre enn de som ikke gjør det. Nordiske bedrifter som er på nett vokser fire ganger raskere enn de som ikke er der. (Boston Consulting Group)

Gartner konkluderer i en omfattende rapport fra 2014 at vekstbedrifter satser mer på digital markedsføring enn andre bedrifter. Dette inkluderer også digital annonsering og netthandel.

Les også: Vil det lønne seg å investere i digital markedsføring?

Disse suksessrike bedriftene har også større markedsbudsjett enn andre. Amerikanske bedrifter bruker i snitt ti prosent av inntektene på markedsføring. Idium anbefaler at brorparten av markedsføringsbudsjettet går til digital markedsføring.

 

Internett seirer overlegent

Realiteten er er at Internett er det mest brukte massemediet i Norge. Det er nå flere som bruker Internett enn noen annen kanal.

I tillegg er det slik at Internett blir brukt for å støtte opp under vanlig handel. Det er faktisk slik at de aller fleste av oss søker på Internett før vi kjøper noe, både når vi kjøper på nett og når vi kjøper i vanlige, fysiske butikker.

3 av 4 søker på nett før de kjøper noe. (Cisco)

 

Målbarhet og ROI

Med digital markedsføring er det enklere å ha kontroll. Du kan blant annet se hvor mange nye kunder du får fra de forskjellige kanalene.
Med digital markedsføring er det enklere å ha kontroll. Du kan blant annet se hvor mange nye kunder du får fra de forskjellige kanalene.

En viktig ting som skiller digital markedsføring fra tradisjonell markedsføring er at alt kan måles. All digital informasjon kan aggregeres til enkle og forståelige rapporter.

Du kan enkelt måle hvor mye effekt hvert eneste markedstiltak og markedskanal gir. For eksempel at Facebook har sørget for 1 000 antall besøkende til nettsiden din i løpet av 1. kvartal, som igjen har blitt til 100 antall leads og som til slutt har endt opp med ti antall nye kunder.

Les også: Slik får du billigere og bedre markedsføring

Disse kundene har i snitt en verdi på 10.000 kroner. Da vet vi at Facebook i 1. kvartal har sørget for 10 x 10.000 kroner, det vil si 100.000 kroner i 1. kvartal. Om kostnadene på Facebook har vært 10.000 kr så har vi en ROI (Return on Investment) på Facebook på 900 prosent. Slik kan du beregne lønnsomheten av alt du gjør av digital markedsføring.

Følger du gode råd, så kan man lett få mye igjen for pengene du investerer. Faktisk er det slik at gjennomsnittlig ROI for e-postmarkedsføring er på hele 5 700 prosent (marketingsherpa.com). Grunnen til at denne prosenten er så fantastisk høy er at kostnaden for å drive denne type digital markedsføring er svært lav.

KPIer for digital markedsføring

Skal du som leder følge med på hvordan det går med bedriftens digitale markedsføring, er det et sett med nøkkeltall du bør følge med på. KPI (Key Performance Indicators) vil være til hjelp for å måle om man er på vei til å nå bedriftens mål. Egne KPIer for digital markedsføring kan for eksempel være:

  • Overordnet ROI for digital markedsføring
  • Konverteringsgrad for hjemmeside
  • Kostnad per lead pr kilde
  • Inntekt per lead pr kilde
  • Prosent av salg fra digital markedsføring

 

Teste, analysere og justere

Du bør hele tiden teste, justere og forbedre kvaliteten på den digitale markedsføringen din.
Du bør hele tiden teste, justere og forbedre kvaliteten på den digitale markedsføringen din.

Når du jobber med digital markedsføring er det viktig å hele tiden følge med på KPIene man har.

En god huskeregel er å følge den firetrinns managementmetoden PDCA (plan–do–check–act or plan–do–check–adjust). Metoden går ut på å hele tiden teste, justere og forbedre. På samme måte som en sirkel ikke har noen ende, burde metoden gjentas igjen og igjen for å heve kvaliteten.

På denne måten sikrer du at kvaliteten på den digitale markedsføringen hele tiden er optimal.

En ting er i alle fall hevet over enhver tvil; investerer du i digital markedsføring, og gjør det riktig, vil du øke overskuddet i bedriften din. Trolig vil bedriften også vokse raskere og du vil samtidig ha bedre kontroll på effekten av investeringene dine.

Gratis e-bok om lønnsom markedsføring