Fra og med 1.juli i år må alle nye nettsider være brukervennlige for alle, uavhengig av funksjonsevne. Er nettsiden din klar?

Forskriften om universell utforming av IKT (WCAG 2.0) har vært gjeldene for offentlige nettsider siden 2001, men nå gjelder det samme for private foretak.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal føre tilsyn med at kravene blir fulgt.

De har laget en liste med 61 såkalte suksesskriterier. Nettsiden din må oppfylle minst 35 av disse.

Kriteriene bygger på fire grunnprinsipper:

  1. Mulig å oppfatte
  2. Mulig å betjene
  3. Forståelig
  4. Robust

 

Ingen grunn til panikk

KONTRAST/STØRRE TEKST: Nettsiden til Politiets fellesforbund har en universelt utformet nettside laget av Idium.
KONTRAST/STØRRE TEKST: Nettsiden til Politiets fellesforbund har en universelt utformet nettside laget av Idium.

Skal du ha ny nettside gjelder kravet om universell utforming fra og med 1. juli i år. I praksis betyr dette at dersom du får en nettside, som ikke er universelt utformet, bryter du norsk lov.

Eksisterende nettsider har imidlertid et hav av tid på seg, og behøver ikke oppfylle kravene før juli 2021. Så det er ingen grunn til panikk, men hvorfor vente?

Mange tenker nok at dette blir et mareritt å implementere. Og ja, det er en god del jobb, men når dette først er gjort er det bare fordeler med universell utforming.

 

Flere kunder med en inkluderende nettside

Målet med universell utforming er å oppnå et mer inkluderende samfunn. Hovedsiktemålet er full deltakelse og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Visste du mellom 15 og 20 prosent av befolkningen har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne? Blant annet finnes det rundt 180.000 synshemmede i Norge. Uten en universelt utformet nettside stenger du i praksis ute disse potensielle kundene.

For blinde eller dyslektikere er det å få lest opp teksten forskjellen mellom å få, eller og ikke få informasjon. For svaksynte vil en alternativ kontrast eller tekststørrelse gjøre det mulig å søke informasjon, delta, handle etc. på Internett.

Thorbjørn Kahrs Fabricius er konsulent i Idium, og er godt kjent med kravene til universell utforming. Han jobber blant annet med dette i Idiums WordPress-løsninger.

Folk forstår gjerne ikke viktigheten av universell utforming før en selv lukker øynene, skrur på en screen reader, og prøver navigere i et nettstedet med tabulator tast og piler, sier Fabricius.

 

En SEO-gavepakke

I tillegg at du øker antallet potensielle kunder vil du også, tro det eller ei, bli mer synlig i Google. Kravene som stilles er nemlig en gavepakke når det kommer til søkemotoroptimalisering (SEO).

Universell utforming innebærer blant annet at alle elementer har korrekte tagger i forhold til type innhold, altså semantisk HTML. Når alt innholdet er «merket» på denne måte, vil det også bli mer synlig for google.

Dette med html og tagger blir for mange svært teknisk, og det samme gjelder standarden for universell utforming som helhet. Det finnes imidlertid en god del ressurser på nettet som kan hjelpe deg. Difi, som skal føre tilsyn med at kravene blir fulgt, har skrevet masse om emnet. De gir også råd og veiledning.

 

Vi hjelper gjerne

Idiums nye WordPress-løsninger leveres automatisk med en rekke funksjoner, som semantisk korrekt HTML, kontrast-knapp og muligheten for forstørret tekst.

Ønsker du å se et eksempel på hvordan en universelt utformet nettside ser ut, kan du ta en titt her!

Har du spørsmål om universelt utformede nettsider kan du ta kontakt med oss i Idium!

Seo gratis e-bok 2017.